Om oss

Tveiten & Riis Murmesterfirma AS er et av østlandets ledende murmesterfirma, og utfører arbeid hovedsakelig i Vestfold, Telemark og Buskerud. Vi utfører alt innen mur – puss – flis og natursteins arbeider.

Om Tveiten & Riis

Tveiten & Riis Murmesterfirma startet opp som ett AS i  1/1 1997 den gang med firmanavn Tveiten & Lundquist Mur & Flisefirma AS

Fra 1/1 2011 ble det forettatt en sammenslåing med Murmester Lars Chr. Riis og firma navnet ble endret til Tveiten & Riis Murmester AS.

I april 2021 ble virksomheten ytterligere forsterket ved oppkjøp av konkurrenten Mur og Fasadearbeider AS.

Vårt mål er i høy grad å være serviceinnstilte og levere høy kvalitet på vårt arbeid. Vi er behjelpelig med ideer og løsninger for å oppnå best mulig resultat for kunden. Det er først etter flere år at verdien av ordentlig håndverk og godt grunnarbeid kommer til syne. Da er det godt å vite at jobben er gjort av mennesker med faglig stolthet og øye for de viktige detaljene.

Om bedriften

Tveiten & Riis Murmesterfirma AS er et av Østlandets ledende murmesterfirma, og utfører arbeid hovedsakelig i Vestfold, Telemark og Buskerud. Vi utfører alt innen mur – puss – flis og natursteins arbeider.

Åpenhetsloven

Beskrivelse av retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i ledelsen, og daglig leder har selv vært involvert i arbeidet med aktsomhetsvurderingene. Vi har sammen med en ekstern rådgiver gjennomgått leverandørkjeden vår, og valgt å følge opp våre mest kritiske leverandører, samt de hvor vi har definert størst risiko som følge av bransje og marked.

Disse har vi bedt svare ut hvordan de jobber etter en rekke hensyn, og bedt om å dokumentere dette.

Avdekkede faktiske og potensielle konsekvenser

Det er blitt avdekket noen arbeidsulykker og nesten-ulykker hos flere av leverandørene våre. De opererer i en bransje hvor det er vanskelig å unngå det helt, men vi er fornøyde med å kunne si at leverandørene det gjelder har styringssystem for HMS på plass, foretar risikovurderinger for å identifisere mulige farer, tilbyr tilstrekkelig utstyr og HMS-kursing, samt følger opp eventuelle ulykker og skader for å unngå gjentakelse.

Vi har ikke avdekket vesentlige risikoer for negative konsekvenser i vår leverandørkjede. Vi har likevel avdekket risikoer tilknyttet at noen av leverandørene våre ikke stiller spesifiserte krav til sine leverandører knyttet til arbeidsrettigheter, menneskerettigheter, miljø og/eller anti-korrupsjon. Det er også flere av leverandørene våre som ikke har gjennomført egne aktsomhetsvurderinger, og det eksisterer dermed en risiko knyttet til manglende informasjon om underleverandørene deres.

Våre tiltak

Vi skal følge opp leverandørene våre, og få en bedre innsikt i hva som ligger til grunn for ulykkene som har skjedd, og høre hvordan de kan unngås fremover.

Vi skal fremover følge opp leverandørene våre og be dem implementere beskrevne etiske rutiner, samt å starte egne aktsomhetsvurderinger. Vi ønsker også å utvide arbeidet vårt fremover, og følge opp flere leverandører, for å få en enda bedre oversikt over risikoene som ligger i verdikjeden vår.

Vi har også opprettet en varslingskanal hvor kunder og andre interessenter kan varsle om eventuelle forhold.

Vi forventer at disse tiltakene vil føre til lavere risiko for negative konsekvenser i verdikjeden vår, og håper også at vår påvirkning vil føre til at våre leverandører følger opp sine egne underleverandører.